קיצור שעות עבודה במשק

צו הרחבה בדבר קיצור שעות עבודה במשק:

ביום 19/3/2018 פורסם צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק (להלן:"צו ההרחבה").

במסגרת צו ההרחבה ייושמו הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי החל מיום 1.4.2018 לקיצור שבוע העבודה מ- 43 שעות ל- 42 שעות שבועיות ללא הפחתת השכר.
השכר למשרה מלאה יחושב החל מאפריל 2018 על פי 182 שעות עבודה בחודש במקום 186 שהיה נהוג עד לצו הרחבה זה (בחישוב של 21.5 ימי עבודה בממוצע בחודש).
קיצור שבוע העבודה יבוצע באמצעות הפחתת שעת עבודה אחת ביום קבוע במהלך שבוע העבודה (אפשרי יום קבוע לכלל העובדים ו/או יום ספציפי בו יבחר העובד בתאום עם המעסיק).
יום העבודה המקוצר בשבוע ייקבע על ידי המעסיק בהתחשב בצרכי העובדים.

כתוב/כתבי תגובה

Call Now Button