גנור | משרד רואי חשבון
שירותי ביקורת | חשבות | מיסים

שירותי המשרד

משרדנו מעניק שירותים למגוון עסקים, חברות מלכ"רים ומשרדי ממשלה בתחומי החשבונאות והביקורת.

משרדנו מלווה חברות וארגונים עסקיים ופועל בנחישות למען לקוחותיו, לקידום האינטרסים שלהם כל זאת תוך מתן יעוץ מקצועי ומהימן לניצול כל האפשרויות הניתנות במסגרת החוק. במסגרת זו המשרד מספק ללקוחותיו:

 • פתיחת תיק ברשויות המס
 • תכנון מס לבעלי שליטה
 • תכנון מס לחברות
 • הכנת דוחות שנתיים לבעלי שליטה
 • הכנת ובדיקה של הצהרות הון
 • ייצוג וטיפול בדיוני מס ו/או שומות מס
 • ביצוע הסדרים ופריסת חובות לרשויות המס
 • אישורי מס מקדמיים (Pre-Ruling)
 • ייצוג בהסדרי מס לבעלי הון לא מדווח לרבות הסדרים בהליך של גילוי מרצון
שירותי מיסים ותכנון מס

משרדנו מעניק שירותי ביקורת ועריכת דוחות כספיים לתאגידים ועסקים בתחומי תעשייה ומסחר, שירותים, מלכ"רים, עמותות, רשויות מקומיות, חברות עתירות טכנולוגיה, חשבונאות ממשלתית ועוד.

חשבונאות וביקורת

משרדנו מאפשר למבקשים לגלות ביוזמתם את הכנסותיהם אשר לא דווחו לרשום המיסים בישראל, במטרה להגיע להסדר מס מיטיב ללקוח בהתאם לאפשרויות הניתנות בהליך גילוי מרצון שפורסם על ידי רשות המיסים. המשרד נחל הצלחה רבה בהליכים אלו.

גילוי מרצון

משרדנו מעניק ביקורת פנימית למגוון ארגונים: חברות ציבוריות, פרטיות, עמותות ורשויות מקומיות.
משרדנו ביצע ביקורת במגוון תחומים רחב מאוד אשר מסגרתו אנו משקפים ללקוח את הסיכונים הטמונים בנושא המבוקר, אפקטיביות הבקרה תוך מתן פתרונות לצמצום הסיכונים והטמעת נהלים לצורך הפחתת הונאות, מעילות וטעויות.

בין קהל לקוחותינו ארגונים עסקים, עיריית לוד, עיריית רמת השרון, עיריית רמלה, עיריית אלעד ועוד.

ביקורת פנימית וניהול סיכונים

משרדנו מעניק שירותי ביקורת חקירתית לאיתור וכימות מעילות, הונאות, הלבנות הון ואי-סדרים כספיים של בעלי תפקידים בארגונים עסקיים ובמוסדות ציבור.
על קהל לקוחותינו נמנים בין היתר, משרד הפנים, משרד החקלאות, משרד מבקר המדינה ועוד.

ביקורת חקירתית

המשרד נותן תמיכה עסקית ללקוחותיו לצורך יצירת מעטפת כוללת של שירותים כלכליים וחשבונאיים נוספים. שירותי חשבות כוללים:

 • שירותי הנהלת חשבונות הכוללים דיווחים תקופתיים לרשויות המיסים.
 • חשבות שכר להכנת משכורות ודיווחם לרשויות המס.
 • עזרה ובנייה של תמחור מוצרים ושירותים.
 • ליווי עסקי לקבלת הלוואות.
 • עזרה בהגשת דוחות לגופים שונים לקבלת תמיכות, מענקים וכיוצ"ב
חשבות ושירותים נלווים

קישורים שימושיים